OM 2d6

 

Spillforeningen 2d6 er en organisasjon som fokuserer utelukkende på figurspill, da nærmere bestemt Warmachine/Hordes og Kings of War. For tiden består vi av ca. 55 medlemmer og disponerer et eget klubblokale i Storgata 32, over Gunerius i Oslo. Der har vi egne interne spillaktiviteter nesten daglig. Alle medlemmene må være minst 20 år eller eldre og ha minst 1 ferdigmalt hær på 50 poeng til WMH, eller 1500 poeng til KoW, for å kunne være medlem. Max antall medlemmer 2d6 kan ha er 60.

Spillforeningen 2d6 er en privat finansiert spillklubb, der medlemmene betaler en fast sum pr. mnd., f.t. kr 300,-. Medlemmene har som privilegium å disponere egen nøkkel til klubblokalet. Dette gjør at samtlige medlemmer av 2d6 har mulighet til å bruke klubblokalet når de selv ønsker. Alle medlemmene i Spillforeningen 2d6 er mellom 20 og 50 år gamle, og bor i og rundt Oslo.

Spillforeningen 2d6 har 2 hovedfokus: Turneringer og turneringsrettet spilling, samt bidra til å skape engasjement og aktivitet rundt hobbyen vår. Dette gjør vi både gjennom våre arrangementer og interne aktiviteter. Spillforeningen 2d6 arrangerer minst 2-3 store turneringer pr. år. I tillegg drar også de av medlemmene som ønsker det på turer og spiller turneringer i andre byer og land, flere ganger årlig.

Fra den spede begynnelsen vår da vi ble stiftet i 2004 med 10 medlemmer, og 1 arrangement pr. år, har vi gradvis trappet opp størrelsen på klubben, og antallet turneringer vi arrangerer. Dette gjør vi fordi vi synes WMH og KoW er fantastiske, morsomme og trivelig spill, og vi opplever at turneringer gir en god ramme for sosialt samvær, taktiske utfordringer, inspirasjon og mye, mye moro!

Frem til sommeren 2015, var Spillforeningen 2d6 utelukkende en Warhammer Fantasy Battles-klubb. Dette spillet ble avviklet av Games Workshop sommeren 2015, og følgelig har Spillforeningen 2d6 og dets medlemmer endret hvilket spill vi fokuserer på. Det at vi tidligere var en WFB-klubb gjenspeiles i enkelte av dokumentene våre, særlig i 2d6 Hall of Fame, der flere av hærene avbildet er Warhammer-hærer fra tidligere 2d6-turneringer.

STYRET

Styreleder: Øystein Berg*
Arrangementsansvarlig: Erik Svendsen**
Kasserer: Asbjørn Willersrud
Sekretær: Geir Vedeld
Materialforvalter: Mats Aubell

*Alle private henvendelser ang. Spillforeningen 2d6 eller medlemskap kan gjøres via e-post til Øystein Berg
**Alle private henvendelser ang 2d6 sine arrangementer kan gjøres via e-post til Erik Svendsen