STED

Kantineområdet på Hersleb videregående skole, Herlebs gate 20 b, Oslo. Skolen ligger midt mellom Grünerløkka og Tøyen.
For å komme hit kan du enten ta t-bane til Tøyen, eller trikk/buss til Heimdalsgata/Schous plass.
Se også Hersleb videregående skole på Google maps

VÅRE ARRANGEMENTER

Vi forsøker å ha variasjon i reglene, poengsummer og eventuelle regelsett vi bruker fra turnering til turnering, men vi forstår at ikke alle er like komfortable med valgene våre til en hver tid. Vi ber om forståelse for at meningene rundt hvordan spillet bør spilles er mange, og at det ikke vil være mulig å gjøre alle til lags til en hver tid. Vi håper variasjonen vi tilbyr gjør at de fleste finner (minst) et regelsett som appellerer til seg. Reglene som brukes på våre arrangementer blir avgjort av Spillforeningen 2d6 i helhet gjennom demokratiske prosesser, og presenteres minst 6 uker før hver turnering.

Til hvert av våre arrangement blir det meldt fra om hvilke personer som har myndighet til å offisielt svare på (regel)spørsmål. Dvs. at disse personenes svar er offisielle regeltolkninger fra Spillforeningen 2d6 sin side, og vil bli benyttet i løpet av arrangementet. Disse personene trenger ikke nødvendigvis å være de samme som arrangerer selve turneringen, da arrangør-jobben går på omgang blant Spillforeningen 2d6 sine medlemmer, mens vi forsøker å ha en viss kontinuitet på de som besvarer (regel)spørsmålene, så langt det er mulig. På 2d6 forumet under turneringer kan du stille og få svar på eventuelle spørsmål. Alternativt kan du ta kontakt med Erik på mail.

« Tilbake

MALEKRAV

Alle hærer skal være malt og baset for å kunne delta på en av 2d6 sine turneringer.

Malt betyr at modellene må være dekket av farger som anses å være naturlige valg på de områdene av modellene fargevalget er påført, med mindre tematiske årsaker åpenbart tilsier noe annet. (Dette er ment å forhindre at man sprayer en hær med eks. rødmaling og påstår den må anses malt i henhold til malekravet). Dette er et minimumskrav.

Baset betyr at basene skal være dekket av sand eller lignende materiale, og med mindre tematiske årsaker åpenbart tilsier noe annet, skal sanden (eller tilsvarende) være fargelagt. Dette er et minimumskrav.

Spillforeningen 2d6 forbeholder seg retten til å bortvise eventuelle figurer og hærer som ikke oppfyller minimumskravet for deltakelse, eventuelt gi trekk i turneringspoeng dersom det anses som et passende tiltak.

« Tilbake

MALEBEDØMMING

Malebedømming gjøres av arrangørene etter siste slag på lørdag, eller i en av pausene. Arrangørene bestemmer hvem av hærene som skal nomineres til beste hær. På søndag morgen vil de nominerte finne en liten notis sammen med hæren sin, og deltakerne selv stemmer på den hæren de liker best. Vinneren kåres under premieutdelingen.

I forbindelse med dette ber vi deltakerne stille opp hærene sine etter siste slag lørdag, og lar de stå over natten. Det er anledning til å trekke seg fra malebedømmingen om man ikke vil la figurene stå i turneringslokalet over natten. De står der på spillernes eget ansvar, men lokalet låses og har alarm, og figurene kan anses som trygge.

 

STANDARD TIDSSKJEMA

Oppdateres snart.

PREMIER

På alle våre arrangementer blir det delt ut egne 2d6-pokaler til 1., 2. og 3. plass, og til vinneren av «Best Army» avstemningen. I forkant av premieutdelingen rydder vi unna spillbordene og annet utstyr, og vi setter umåtelig stor pris på all den hjelp vi kan motta til dette. Det gjør det enklere for oss å ha nok kapasitet til å avholde så mange arrangementer som vi faktisk gjør.

« Tilbake

ANNET

Vi tilbyr et enkelt kiosksalg i løpet av arrangementet. Hva vi tilbyr her er litt varierende, men drikke (brus) og sjokolade er det mest vanlige tilbudet vårt.

Eventuelle scenarioer og andre husregler som benyttes under arrangementet, blir annonsert minst 6 uker før arrangementet avholdes.

Ved registrering før første slag, får alle deltagere delt ut et eget turneringshefte, og en stor treplate som man kan benytte til å transportere hæren rundt i lokalet.

Alle spillbordene er nummererte og det blir opplyst om hvilke bord man skal spille på og hvem man skal spille mot før hver runde starter. Det er IKKE anledning for deltagerne til å benytte sekretariatets pc til dette (eller andre formål), og deltagere skal heller ikke oppholde seg bak sekretariatets pulter.

« Tilbake